RÅDGIVNING

Jetcon arbejder indenfor de traditionelle arbejdsområder for rådgivende ingeniører og arkitekter. Vi udfører også totalrådgivning og har egen arkitekt samt etablerede samarbejder med byens bedste eksterne arkitektfirmaer.

Til løsning af opgaverne benyttes i vid udstrækning tekniske hjælpemidler bl.a.:
• AutoCad/ADT, AutoCad LT og Adobe Illustrator CS.
• Diverse EDB-programmer indenfor statik, energi, VVS og byggestyring mv.
• Diverse måleudstyr f.eks. Retrotec Blowerdoor, NEC termografisk kamera, endoskop, lasernivellering og opmåling, fugtmålere osv.

Tilstandsregistreringer

 • Bygningsregistreringer
 • Bygningsvedligeholdelsesplaner
 • Prioriteringsrækkefølger
 • Tekniske og økonomiske vurderinger
 • Termografisk undersøgelse og analyse af bygninger og konstruktioner

Renovering

 • Facaderenoveringer
 • Tagrenoveringer
 • Tagudskiftninger
 • Energirenovering
 • Byfornyelsesprojekter
 • Fugtsikring herunder etablering af omfangsdræn
 • Kælderrenoveringer

Bygningskonstruktioner

 • Stål, beton, træ, murværk
 • Kompositmaterialer
 • Fundering og efterfundering
 • Generelt om- og tilbygninger herunder fjernelse af bærende vægge mv

Statiske beregninger

 • Styrke
 • Stivhed
 • Stabilitet
 • Geotekniske beregninger
 • Eftervisning af statik og stabilitet i nye og eksisterende konstruktioner

Bygningsinstallationer

 • Afløb, vand, varme, gas og ventilation
 • Varmetabsberegninger
 • Tryktabsberegninger
 • Dimensionering
 • Sporing af gulvvarme og varmeinstallationer herunder fejl- og lækagesøgning vha. termografi

Byggemodning

 • Regn- og spildevandsanlæg
 • Veje og fortove
 • Profiler og belægninger
 • Fundering
 • Kabler, ledninger og rør