JETCON | CONCEPTHUSE

Jetcon blev grundlagt i 2001, og har siden drevet rådgivende ingeniørvirksomhed. Firmaet rådgiver indenfor energi, byggeri, VVS og anlæg og har stor ekspertise i rådgivning igennem alle byggeriets faser lige fra planlægning, projektering til udførelse.

Vi tilbyder rådgivning i forbindelse med alle former for nybyggeri, ombygning og tilbygning.

Størrelsen på vores opgaver spænder ligeledes meget bredt. Vi påtager os såvel store som små projekter med samme grundighed og entusiasme.

Firmaets kunder omfatter arkitekter, developere, private bygherrer, private ejer- og andelsboligforeninger og mange flere.

JETCON ENTREPRISE

I 2008 startede vi virksomheden Jetcon Entreprise der leverer ydelser som hoved- og totalentreprenør. Virksomheden udfører en bred vifte af byggeopgaver for erhvervslivet og private kunder.

Som hoved- og totalentreprenør holder vi fast på værdier som hæderlighed, troværdighed og pålidelighed i vores arbejde.

Vi overholder vores aftaler, og bl.a. derfor benyttes vi igen og igen af vores kunder. Vi arbejder målrettet på at levere til tiden, og leverer ofte før den aftalte tid.

Tilstandsregistreringer

 • Bygningsregistreringer
 • Bygningsvedligeholdelsesplaner
 • Prioriteringsrækkefølger
 • Tekniske og økonomiske vurderinger
 • Termografisk undersøgelse og analyse af bygninger og konstruktioner

Renovering

 • Facaderenoveringer
 • Tagrenoveringer
 • Tagudskiftninger
 • Energirenovering
 • Byfornyelsesprojekter
 • Fugtsikring herunder etablering af omfangsdræn
 • Kælderrenoveringer

Bygningskonstruktioner

 • Stål, beton, træ, murværk
 • Kompositmaterialer
 • Fundering og efterfundering
 • Generelt om- og tilbygninger herunder fjernelse af bærende vægge mv

Statiske beregninger

 • Styrke
 • Stivhed
 • Stabilitet
 • Geotekniske beregninger
 • Eftervisning af statik og stabilitet i nye og eksisterende konstruktioner

Bygningsinstallationer

 • Afløb, vand, varme, gas og ventilation
 • Varmetabsberegninger
 • Tryktabsberegninger
 • Dimensionering
 • Sporing af gulvvarme og varmeinstallationer herunder fejl- og lækagesøgning vha. termografi

Byggemodning

 • Regn- og spildevandsanlæg
 • Veje og fortove
 • Profiler og belægninger
 • Fundering
 • Kabler, ledninger og rør