ENTREPRISE

Som totalentreprenør koordinerer og planlægger Jetcon i tæt samarbejde med bygherren, udførelse af bygherrens ønsker og ideer, til aftalt tid og pris.

Vi udvælger arkitekt, ingeniør og underentreprenører, og forestår ledelsen af det totale projekt fra projektering, myndighedsbehandling, udførelse, kvalitetssikring samt aflevering.

Ved udførelse af hovedentrepriser, hvor der foreligger færdige udarbejdede tegninger og beskrivelser fra bygherrens rådgivere, som også afklarer alle myndighedsforhold, udvælger Jetcon underentreprenører og leder byggeriet, fra begyndelsen til afleveringen af byggeriet i et tæt samarbejde med bygherren og dennes rådgivere.

Som hovedentreprenør og totalentreprenør arbejder vi sammen med underentreprenører, der udfører et godt og solidt stykke arbejde, som vi kan stå inde for.

Entreprenør og hovedentreprenør med troværdighed og ekspertise

Som hovedentreprenør og totalentreprenør holder vi fast på værdier som hæderlighed, troværdighed og pålidelighed i vores arbejde.

Vi holder vores aftaler, og bl.a. derfor benyttes vi igen og igen som entreprenør og hovedentreprenør af vores kunder. Vi arbejder målrettet på at levere til tiden, og kan ofte levere før den aftalte tid.

Styr på hovedentreprisen og håndværkerne

Som hovedentreprenør styrer vi byggeprocessen og vores underleverandører med sikker hånd og skaber total gennemskuelighed for vores kunder. Som kunde kan du føle dig tryg ved, at alt forløber som aftalt. Vi rådgiver gerne med alt fra gode og innovative byggeforslag – også omkring byggeteknik og økonomi.

Som entreprenør og hovedentreprenør bidrager vi også gerne med kreative løsninger fra arkitekt og ingeniør.

Hovedentreprenør med personlig service

Vi har ekspertisen til at løse de fleste byggeopgaver – se mere her. Og vi er ikke større, end at vi altid yder en personlig rådgivning og service.